Logo

Propozice

Název turnaje

Termín turnaje

Místo

Kategorie

B20 - Junioři:
Chlapci 2002 a mladší
B17 - Kadeti:
Chlapci 2005 a mladší
B14 - Starší žáci:
Chlapci 2008 a mladší
B12 - Mladší žáci:
Chlapci 2010 a mladší
G20 - Juniorky:
Dívky 2002 a mladší
G17 - kadetky:
Dívky 2007 a mladší
G14 - Starší žáčky:
Dívky 2008 a mladší
G12 - Mladší žačky:
Dívky 2010 a mladší
POZOR

Do turnaje se můžou přihlásit i složené výběry, ale jen do kategorie vyšší, než je ročníkově hráči patří (např. hráči jsou ročník narození 2008 a mladší – tým se musí přihlásit do kategorie B17 Kadeti)
Pro reprezentace a regionální výběry platí stejná pravidla
Jediná výjimka jsou pro kategorie junioři a juniorek, neboť se do vyšší kategorie přihlásit nemohou

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit kategorii, pokud do ní bude přihlášeno málo týmů.
Pořadatel má právo v případě nutnosti přeřadit tým do jiné kategorie.
Pozor, počet družstev je omezen, maximální počet týmů v jedné kategorii je 64. Pokud se přihlásí více týmů, organizátor má právo určit, který tým se turnaje zúčastní, případně který bude zařazen na pozici náhradník.
Ředitel turnaje má právo udělit divokou kartu

Ceny

Nejlepší tři družstva v kategorii - medaile, diplomy + zaplacené startovné na Ostravské hry 2023

Pojištění

Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Registrace

Družstva se mohou zaregistrovat pouze prostřednictvím formuláře umístěného zde do 06.05.2022

Startovné

Registrace týmu jehož startovné nebude do 13.05.2022 zaplaceno, bude vyřazena. V případě odřeknutí účasti ze strany týmu po zaplacení se startovné nevrací.

Individuální poplatek 200 Kč za každého člena družstva - dva trenéři májí náramek zdarma. Individuální poplatky se platí až při registraci na turnaji. Poplatek zahrnuje:

Individuální poplatky za celé družstvo musí být zaplaceny nejpozději do 10.06.2022 při registraci do turnaje. Zaplacení individuálního poplatku pro aktivní účastníky turnaje je povinné!!

Uzávěrka

Pozor počet družstev je omezen!! Turnaje se mohou zúčastnit pouze ta družstva, která se zaregistrují a zaplatí startovné (celá částka musí být připsána na účet pořadatele do 13.05.2022 ) a současně zašlou kopii dokladu o zaplacení startovného. V případě většího zájmu budou družstva vybrána na základě umístění v ligových soutěžích. Další družstva budou zařazena na místa náhradníků. Ředitel turnaje může výjimečně přidělit divokou kartu.

Nejpozději do 17.05.2022 obdržíte definitivní potvrzení Vaší přihlášky e-mailem společně s dalšími podrobnostmi.

Pokuta

V případě odhlášení z turnaje ze strany týmu po 06.05.2022 bude týmu účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč - Pokud tým uhradil startovné a zruší svou účast po tomto datu - startovné se nevrací

Důležitá data

Partneři turnaje