Logo

Turnaj se hraje podle platných mezinárodních pravidel CEV

BODOVÁNÍ TURNAJE

Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body výhra, 1 bod remíze, 0 bodů prohra.

Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje:
- počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
- rozdíl skóre ze vzájemných utkání
- celkový počet vítězných bodů v setech ve vzájemných utkáních
- celkový rozdíl skóre
- celkový počet vítězných bodů v setech
- los

Po remíze ve vyřazovacích zápasech následuje:

JURY TURNAJE

Obsazení Jury bude zveřejněno 27.05.2022

PROTESTY

Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje nebo vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 1000,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

POJIŠTĚNÍ

Účastníci startují na vlastní nebezpečí,

SOUPISKA HRÁČÚ

Každý tým musí nejpozději do začátku turnaje zadat na internetové stránce on-line soupisku hráčů včetně čísla dresu hráčů a celého datumu narození. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce. Po odehrání prvního utkání v turnaji nemůže být tato soupiska již doplněna.

ZÁPIS O UTKÁNÍ

Zápis o utkání je nutno vyplnit čitelně hůlkovým písmem a předat ke stolku nejpozději 30 minut před začátkem každého utkání. Formuláře budou k dispozici během registrace týmů.

ČEKACÍ DOBA

Maximální čekací doba je 10 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nastoupení k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

START HRÁČE

Hráč může v průběhu turnaje startovat pouze za jedno družstvo. Výjimkou je start hráče mladší kategorie družstva současně v starší kategorii týmu téhož klubu který je povolen pokud to umožní rozpis utkání. Družstvo je v případě konfrontace povinno předložit doklad průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O konfrontaci může požádat i soupeř sporného utkání, po složení poplatku za protest. Při případném neoprávněném startu staršího hráče bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5. (POZOR hráči mladší kategorie musí být však zapsaní i na soupisce starší kategorie)

BARVY DRESU

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení.

PŘEDZÁPASOVÁ PŘÍPRAVA

Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti (kromě finálových utkání), ale pouze mimo halu nebo v přilehlých prostorách.

ŠATNY

Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách budou tyto používány pouze jako průchozí. Po převlečení před utkáním je nutné, aby tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. Po utkání může být přidělena jiná šatna.Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje.

ROZPIS UTKÁNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpise.
V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká.

OCENĚNÍ

V každé kategorii budou oceněna první 3 družstva medaile (dle soupisky družstva - max 12 ks hráči a 3 ks realizační tým) Vítěz každé kategorie obdrží putovní pohár. Předání ocenění proběhne bezprostředně po skončení příslušného finálového utkání.

 

Partneři turnaje