Logo

florbal

Ubytování na turnaji ve škole

Manažér pro ubytování ve škole :
Jiří Barna
Mobil:  +420 776 874 797

UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Pokud ještě nemáte zajištěno ubytování, tak Vám nabizíme možnost ubytovat se ve škole
Celé družstvo je ubytováno v jedné třídě nebo v tělocvičně.
Každý účastník si musí přivézt vlastní spací pytel a karimatku.
Třídy je možno zamykat.
Ubytování ve škole je od 24.05.2024 do 26.05.2024

UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Ubytování je zajišťováno v níže uvedené škole. Organizátor si vyhrazuje právo změny školy až do začátku turnaje.
Ubytování ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách!!!
Při příjezdu bude vybírána kauce ve výši 5.000na tým, která bude vrácena v den odjezdu po řádném předání třídy nebo tělocvičny, kde bylo družstvo ubytováno.

CENA ZA UBYTOVÁNÍ:
Cena pro jeden tým za jednu třídu (maximálně 20 osob ve třídě) je 5000 po dobu turnaje (dvě noci - z pátku na sobotu a ze soboty na neděli). Počet tymů pro ubytování je omezen.

ŠKOLA
Škola bude zpřístupněna 24.05.2024 od 18:00 hod a musí být vyklizena 26.05.2024 do 11:00 hodin dopoledne . První den ve 22:00 se uskuteční přivítací a informační schůzka ve vestibulu školy (platí pro vedoucí týmů ubytovaných ve škole).Při příjezdu je každé družstvo povinno předložit jmenný seznam. Při ubytování ve školách pořadatel upozorňuje, že bude vyžadovat přísné dodržování uvedených zásad:
Ve všech prostorách školy i v jejím okolí platí zákaz kouření!
Do prostor školy se nesmí donášet alkohol!
V prostorách školy jsou zakázány veškeré míčové hry!
Udržovat ve všech prostorách školy pořádek!
Neničit zařízení školy a tříd!
Mladí účastníci nesmí zůstat ve škole bez dozoru!
Po 22 hodině dodržovat noční klid, včetně zhasnutých tříd!
Cenné věci je třeba nosit neustále s sebou! Pořadatel neručí za případné ztráty.
Účastníci jsou povinni při každém opuštění třídy si vyžádat její uzamčení.
Dbejte pokynů zaměstnanců školy a asistentů!
Při nedodržení těchto zásad si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit příslušné družstvo z ubytování eventuelně z účasti na turnaji, a to bez náhrady.
Škola je otevřena od 6.00do 23.30hod.
Vstup do školy mimo tyto hodiny není dovolen.
Ve výjimečném případě pozdního návratu je nutné se předem dohodnout s nepřetržitou turnajovou službou ve škole. Jakékoliv problémy řešte prostřednictvím turnajové služby ve škole.
Při příjezdu je každé družstvo povinno složit kauci ve výši 5.000,– Kč za každou obsazenou třídu.Z této kauce budou hrazeny případné škody způsobené členy družstva ve třídě (resp. škole).
Jestliže bude třída odevzdána ve stavu, v jakém byla převzatá –tj. uklizená, bez škod, bude tato kauce vrácena.
V případě jakékoliv škody způsobené účastníky bude tato škoda jimi uhrazena v hotovosti na místě.
Vzhledem k omezenému počtu sociálních zařízení ve školách (umývárny) doporučuje pořadatel využít po zápasech sprch na halách.

Základní škola Jugoslávská

Jugoslávská 23

Ostrava – Zábřeh, 700 30 tel.: 555 558 690 email: zsjugo@seznam.cz web: www.zsjugoslavska.cz

autem:

výjezd 354 směrem na silnici I.třídy 11, na kruhovém objezdu vyjeďte 1. výjezdem směrem na Rudnou, držte se vlevo a pokračujte cca 1 km, poté mírně vpravo směrem na Výškovickou, ale stále se držte vpravo, poté odbočte vpravo na úzkou cestu, odbočte vlevo směrem na ulici U Studia a nakonec odbočte ostře vpravo na Jugoslávskou a pokračujte cca 500 m do cíle

vlakem:

z hlavního nádraží tramvají č. 2 nebo 8, zastávka Karpatská, poté pěšky cca 500 m

veřejná doprava:

tramvaje č. 2, 8 – zastávka Karpatská

tramvaj č. 12 – nástup na zastávce Ředitelství Vítkovic, výstup na zastávce Karpatská

autobus č. 57 – nástup na zastávce Ředitelství Vítkovic, výstup na zastávce Karpatská

 

Základní škola a mateřská škola B. Dvorského

B. Dvorského 1049/1 700 30 Ostrava - Bělský Les

tel.: 596 711 769 email: skola@zsdvorskeho.eu web: www.zsdvorskeho.eu

autem:

výjezdu 354 směrem na silnici I.třídy 11, na kruhovém objezdu vyjeďte 1. výjezdem směrem na Rudnou, držte se vlevo směrem na Rudnou, poté odbočte vpravo směrem na Plzeňskou a pokračujte cca 1 km, odbočte vlevo na Podhájí a po 100 m odbočte ostře vpravo na Vaňkovu a pokračujte cca 300m do cíle

vlakem:

z hlavního nádraží tramvají č. 1 nebo 18 na zastávku Antonína Poledníka, poté cca 500 m pěšky ke škole

veřejná doprava:

tramvaje č. 1, 10, 18 – zastávka Antonína Poledníka

tramvaje č. 1 a10,  19 – zastávka Náměstí Republiky, přestup na tramvaj č. 19 a vystoupit na zastávce Antonína Poledníka, poté pěšky cca 450 m ke škole

 

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Hasičská 1003/49

700 30, Ostrava – Hrabůvka

tel.: 596 764 777

mail: skola@vitkovickastredni.cz

web: vitkovickastredni.cz

autem:

po D1 EXIT 354 rovně po silnici I. třídy Rudná, výjezd MÚK Ostrava-Hrabůvka na Plzeňskou, na křižovatce rovně po ul. Horní, na další křižovatce vlevo na ul. Provaznickou, cca 700m, hala vlevo

vlakem:

z hlavního nádraží jakoukoli tramvají 2 zastávky na Muglinovskou, přestup na tramvaj č. 12 na zastávku Náměstí Ostrava JIH, zpátky kolem Broadwaye vpravo na ul. Provaznickou cca 700m, hala vlevo

doprava:

autobus č. 24, 96 – zastávka Učiliště Vítkovic, dát se vlevo

tramvaj č. 12, 17, 18 – zastávka náměstí Ostrava JIH, projít kolem Broadwaye na ul. Provaznickou cca 700m, hala vlevo
tramvaj č. 1 ,a 10  – zastávka Dřevoprodej , na ul. Provaznickou cca 600m, hala prava

 

GYMNÁZIUM HLADNOV

Hladnovská 35

71000 Ostrava

tel: 596 241 073

mail: gymnazium@hladnov.cz

web: hladnov.cz

autem:

po D1 na výjezdu 361, se vydejte doprava po rampě na 56 směrem HLUČÍN/OPAVA/OSTRAVA-PŘÍVOZ/OSTRAVA-centrum, na kruhovém objezdu, jeďte 1. výjezdem na 56 směrem Centrum/Frýdek-Místek/56, na kruhovém objezdu, jeďte 3. výjezdem na Mariánskohorská/647/470, odbočte doprava na Betonářská, pokračujte rovně, abyste se dostali na Hladnovská, škola po pravé straně

doprava:

trolejbus č. 108, zastávka Gymnázium, škola po pravé straně

Partneři turnaje