Logo

florbal

Pravidla

Turnaj se hraje podle platných mezinárodních pravidel IFF.

HRACÍ ČAS

Hrací čas je v základních skupinách 2 x 15 minut, dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF. Poslední minuta druhého poločasu se měří čistý čas. Přestávka je tříminutová . Time out v základních skupinách nejsou povoleny. V semifinále a finále a o třetí místo se hraje 3 x 15 minut (jen v kategorii přípravky, elévů a mladších žáků se hraje vše 2 x 15 minut), dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF. Poslední tři minuty třetí třetiny se měří čistý čas. Přestávka je tříminutová

Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíze 1 a porážka 0 bodů.

Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje:

Po remíze ve vyřazovacích zápasech následuje:

JURY TURNAJE

Obsazení Jury turnaje
Miroslav Kozel
Radek Kučera
Bc. Pavel Palata
Jan Piško
Jiří Večerek

PROTESTY

Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje nebo vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 1000,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

POJIŠTĚNÍ

Účastníci startují na vlastní nebezpečí,

SOUPISKA HRÁČÚ

Každý tým musí nejpozději do začátku turnaje zadat na internetové stránce on-line soupisku hráčů včetně čísla dresu hráčů a celého datumu narození. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce. Po odehrání prvního utkání v turnaji nemůže být tato soupiska již doplněna.

ZÁPIS O UTKÁNÍ

Zápis o utkání je nutno vyplnit čitelně hůlkovým písmem a předat ke stolku nejpozději 30 minut před začátkem každého utkání. Formuláře budou k dispozici během registrace týmů.

ČEKACÍ DOBA

Maximální čekací doba je 10 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nastoupení k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

START HRÁČE

Hráč může v průběhu turnaje startovat pouze za jedno družstvo. Výjimkou je start hráče mladší kategorie družstva současně v starší kategorii týmu téhož klubu který je povolen pokud to umožní rozpis utkání. Družstvo je v případě konfrontace povinno předložit doklad průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O konfrontaci může požádat i soupeř sporného utkání, po složení poplatku za protest. Při případném neoprávněném startu staršího hráče bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5. (POZOR hráči mladší kategorie musí být však zapsaní i na soupisce starší kategorie)

VYLOUČENÍ HRÁČE

ČK 1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání, ČK 2 - bude čekat na rozhodnutí JURY (hráč má automaticky stop na následující utkání ).

BARVY DRESU

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení.

PŘEDZÁPASOVÁ PŘÍPRAVA

Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti (kromě finálových utkání), ale pouze mimo halu nebo v přilehlých prostorách.

ŠATNY

Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách budou tyto používány pouze jako průchozí. Po převlečení před utkáním je nutné, aby tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. Po utkání může být přidělena jiná šatna.Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje.

ROZPIS UTKÁNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpise.
V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká.

OCENĚNÍ

V každé kategorii budou oceněna první 3 družstva medaile (dle soupisky družstva - max 20 ks hráči a 2ks realizační tým) Vítěz každé kategorie obdrží putovní pohár. Předání ocenění proběhne bezprostředně po skončení příslušného finálového utkání.

Partneři turnaje