Logo

florbal

Pravidla

Turnaj se hraje podle platných mezinárodních pravidel IFF.

HRACÍ ČAS

Hrací čas je v základních skupinách 2 x 15 minut, dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF. Poslední minuta druhého poločasu se měří čistý čas. Přestávka je tříminutová . Time out v základních skupinách nejsou povoleny. V semifinále a finále a o třetí místo se hraje 3 x 15 minut (jen v kategorii přípravky, elévů a mladších žáků se hraje vše 2 x 15 minut), dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF. Poslední tři minuty třetí třetiny se měří čistý čas. Přestávka je tříminutová

Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíza 1 a porážka 0 bodů.

Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje:

Po remíze ve vyřazovacích zápasech následuje:

JURY TURNAJE

Obsazení Jury turnaje
Miroslav Kozel
Radek Kučera
Bc. Pavel Palata
Jan Piško
Jiří Večerek

PROTESTY

Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje nebo vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 1000,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

POJIŠTĚNÍ

Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

SOUPISKA HRÁČÚ

Každý tým musí nejpozději do začátku turnaje zadat na internetové stránce on-line soupisku hráčů včetně čísla dresu hráčů a celého datumu narození. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce. Po odehrání prvního utkání v turnaji nemůže být tato soupiska již doplněna.

ZÁPIS O UTKÁNÍ

Zápis o utkání je nutno vyplnit čitelně hůlkovým písmem a předat ke stolku nejpozději 30 minut před začátkem každého utkání. Formuláře budou k dispozici během registrace týmů.

ČEKACÍ DOBA

Maximální čekací doba je 10 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nastoupení k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

START HRÁČE

Hráč může v průběhu turnaje startovat pouze za jedno družstvo. Výjimkou je start hráče mladší kategorie družstva současně za starší kategorii týmu téhož klubu, který je povolen, pokud to umožní rozpis utkání. Družstvo je v případě konfrontace povinno předložit doklad průkazu totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O konfrontaci může požádat i soupeř sporného utkání, po složení poplatku za protest. Při případném neoprávněném startu staršího hráče bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5. (POZOR hráči mladší kategorie musí být však zapsaní i na soupisce starší kategorie)

VYLOUČENÍ HRÁČE

ČK vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání a hráč čeká na rozhodnutí JURY (hráč má automaticky stop na následující utkání ).

BARVY DRESU

V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení.

PŘEDZÁPASOVÁ PŘÍPRAVA

Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti (kromě finálových utkání), ale pouze mimo halu nebo v přilehlých prostorách.

ŠATNY

Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách, budou šatny používány pouze jako průchozí. Po převlečení před utkáním je nutné, aby tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. Po utkání může být přidělena jiná šatna. Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje.

ROZPIS UTKÁNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpise.
V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká.

OCENĚNÍ

V každé kategorii budou oceněna první 3 družstva medaile (dle soupisky družstva - max 20 ks hráči a 2ks realizační tým) Vítěz každé kategorie obdrží putovní pohár. Předání ocenění proběhne bezprostředně po skončení příslušného finálového utkání.

Partneři turnaje